کتابخانه های بزرگ اسلامی (5) کتابخانه های بغداد در قرن چهارم و پنجم
60 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آذر 1350، سال دوازدهم - شماره 11
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی