کتابخانه های بزرگ اسلامی (2): بیت الحکمه نخستین کتابخانه اسلامی
53 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » خرداد 1350، سال دوازدهم - شماره 5
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی