دشمنان بشر (15): بیکاری یکی از عوامل مهم گرسنگی
57 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1353، سال پانزدهم - شماره 8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی