دشمنان بشر (13): گرسنگی و فقر یکی از عوامل مهم جنگها
56 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » بهمن 1352، سال پانزدهم - شماره 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی