یکسال از غروب آفتاب فقاهت و مرجعیت گذشت
27 بازدید
محل نشر: پیام قرآن » پاییز 1373 - شماره 4 (6 صفحه - از 4 تا 9)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی